ข้อแนะนำ! วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมาร์คสายไฟให้ใช้งานได้ยาวนาน

ข้อสำคัญที่ควรรู้ การใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟ

การทำงานเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แน่นอนว่าจะต้องอยู่กับระบบสายไฟ ซึ่งในการทำงานเชื่อมต่อ ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซมสายไฟนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความละเอียด เพื่อแยกสายไฟแต่ละประเภทออกจากกัน และคงจะกลายเป็นสิ่งที่ยากลำบาก หากสายไฟแต่ละเส้นไม่มีเครื่องหมายพิมพ์ไว้ เพราะสายไฟทุกเส้นหน้าตาแทบไม่ต่างกัน และหากเป็นการแยกโดยใช้สี ก็อาจมีโอกาสผิดพลาดและสับสนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีตัวช่วยอย่าง “เครื่องมาร์คสายไฟ” หรือ “เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ” ที่ใช้ในการพิมพ์รหัสหรือสัญลักษณ์บนปลอกพีวีซีสวมสายไฟแต่ละประเภทและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สืบเสาะ สืบค้น ต่อพ่วง ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม งานในระบบไฟฟ้าอาคาร เครื่องจักรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟ หรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟนั้น ปัจจุบันมีการผลิตและออกแบบให้เครื่องมีการใช้ที่สะดวก มีขนาดเครื่องกะทัดรัด สามารถพกพาออกไปทำงานได้ง่าย แต่แม้ว่าเครื่องจะเอื้ออำนวยต่อการใช้งานมากขนาดไหน สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่ออุปกรณ์สำหรับช่างมืออาชีพนั้นก็คือ การดูแลรักษาและใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟอย่างถูกต้อง เพราะตั้งแต่การเปิดและปิดการใช้งาน ระหว่างการใช้งาน ไปจนถึงการเก็บรักษานั้น ก็มีข้อควรระวังอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้อง จนนำไปสู่การเสียหายของเครื่อง วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำที่ควรรู้ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟอย่างถูกต้อง และข้อควรระวังต่างๆ เพื่อเป็นการถนอมคุณภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่อง รวมไปถึงยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย

ความสำคัญของการดูแลรักษาเครื่องมาร์คสายไฟ หรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์การช่างประเภทอื่นๆ เครื่องมาร์คสายไฟ หรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ (electronic lettering machine/marking tubes and labels machine) เมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสภาพและใช้งานอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความขัดข้องของตัวเครื่อง หรือระบบการทำงานภายใน ระหว่างการใช้งานพิมพ์ปลอกสายไฟ อีกทั้งที่สำคัญคือการป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และการดูแลรักษาที่ดี เพราะการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยทำให้เครื่องมาร์คสายไฟมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้ยาวนานได้อีกด้วย ถือเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ไปในตัว

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ

เครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ โดยทั่วไปหากเป็นเครื่องที่มีคุณภาพ หลายๆ ยี่ห้อจะสามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวปลอกสายพีวีซีสวมสายไฟ (PVC White Tube) หรือท่อหด (Heat shrink Tube) และฉลาก เทป ลาเบลหรือสติ๊กเกอร์ (Laminated Tape, Polyester Tape Cassette) ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า ฉะนั้นการดูแลระบบและใช้งานอย่างถูกวิธี ก็จะมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานดังนี้

1.หลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องมาร์คสายไฟถูกกระแทกรุนแรง
ในการใช้งาน หรือการนำเครื่องออกไปใช้งานนอกสถานที่ หากเป็นเครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องพิมพ์สายไฟที่สามารถพกพาได้ ควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องถูกกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การหล่นกระแทกพื้น การกระทบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากอย่างรุนแรง ก็จะทำให้เครื่องมาร์คสายไฟเกิดความเสียหาย รวมไปถึงการนำสิ่งของต่างๆ มาวางทับลงบนตัวเครื่องหรือสายไฟ ก็นำไปสู่ความเสียหายได้ และการนำสิ่งของมาวางบนหน้าจอ ซึ่งอาจทำให้จอแตกได้เช่นกัน จึงควรหลีกเลี่ยงและดูแลไม่ให้เครื่องเกิดการกระทบกระเทือนใดๆ

2. ห้ามใช้วัสดุผิดประเภทกับเครื่องมาร์คสายไฟ
เครื่องมาร์คสายไฟแต่ละเครื่อง สามารถใช้วัสดุอย่าง เทป ปลอกสายไฟ ตลับเทป ตลับหมึก และใบมีดตัดปลอกสายไฟ ชนิดที่เครื่องกำหนดว่าจะต้องใช้แบบไหนหรือประเภทไหน จึงควรใช้วัสดุตามที่เครื่องมาร์คสายไฟนั้นๆ กำหนด เป็นของแท้ เครื่องมาร์คแม็กซ์ LM-370A,LM380A,LM-390A,LM-550A,LM-550A2/PC หรือเครื่องมาร์คบราเดอร์ PT-E850TKWLI จะใช้ผ้าหมึกพิมพ์ สติ๊กเกอร์หรืออะไหล่อื่น ๆ เฉพาะยี่ห้อ เฉพาะแต่ละรุ่น ส่วนปลอกสายพีวีซีสำหรับพิมพ์สามารถใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีมาตรฐานกับเครื่องพิมพ์มาร์คได้ ให้พึงหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ผิดประเภท เพราะอาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาหรือไม่ทำงานตามปกตินั่นเอง

3.หลีกเลี่ยงการทำให้ช่องทางเข้า-ออกสายไฟของเครื่องมาร์คถูกกีดขวาง
ช่องทางเข้าและออกของปลอกสายไฟและเทปของเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปกีดขวางภายใน ไม่ควรมีเศษท่อมาร์ค เทปที่ถูกตัดทิ้งหรือเศษชิ้นส่วนใดๆ ขวางทางอยู่ รวมไปถึงห้ามใช้ท่อหรือปลอกสายไฟที่มีลักษณะบิด
พับ หรืองอเป็นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อที่มีความสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอม เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับหัวพิมพ์ภายในตัวเครื่องได้ กรณีปลอกสายหรือสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดกับเครื่องให้ใช้คำสั่งเฉพาะ ไม่ควรใช้แรงดึงวัสดุเหล่านี้ออกจากตัวเครื่องพิมพ์นั้นทันที

4.ห้ามขัดขวางหรือหยุดการทำงานของเครื่องมาร์คสายไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
ในขณะที่เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟกำลังพิมพ์อยู่ ห้ามหยุดการทำงานหรือขัดขวางการทำงานของเครื่องอย่างกะทันหัน เช่น การดึงปลอกสายไฟและเทป ขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์ หรือถอดปลั๊กไฟออกขณะที่เครื่องยังพิมพ์อยู่ ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องในภายหลัง อะแดปเตอร์เสียหายหรืออาจทำให้ข้อมูลถูกลบได้ รวมถึงตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟไม่ให้มีปัญหากระแสไฟตก กระแสไฟไม่เพียงพอ กระแสไฟบริเวณที่ทำงานควรเสถียรสม่ำเสมอและควรใช้ตัวแปลงไฟ (Adaptor) ของแท้มีมาตรฐาน ก็จะช่วยให้การใช้งานเครื่องพิมพ์มาร์คใช้งานได้ดีต่อเนื่องยาวนาน

5.เลือกใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟในสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะสม
พื้นที่ที่เหมาะกับการเปิดใช้งานเครื่องมาร์คสายไฟ หรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟนั้น แนะนำว่าควรเป็นที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนการทำงานของเครื่อง คือ คลื่นเสียงที่ดัง การสั่นสะเทือน และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นพื้นที่ที่ใช้งานควรจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่เป็นต้นเหตุดังกล่าวอยู่โดยรอบ เพราะจะเกิดการรบกวนต่อเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ จนเกิดการขัดข้องขึ้น การกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ของเครื่องมาร์ค Marking Tubes ให้ทำด้วยความทะนุถนอม เพื่อรักษายืดอายุการใช้งานได้

6.ห้ามใช้แม่เหล็กหรือสิ่งที่คล้ายกันแหย่หรือกดลงไปในช่อง USB Memory
บริเวณตัวเครื่องมาร์คสายไฟจะมีช่อง USB Memory อยู่ ซึ่งเป็นอีกช่องที่มีความสำคัญต่อเครื่อง จึงห้ามนำสิ่งของที่เป็นแม่เหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ แหย่หรือกดลงไป เพราะจะทำให้เครื่องและระบบเกิดความเสียหาย เป็นการป้องกันระบบซอฟต์แวร์ภายในตัวเครื่อง รวมถึงช่องอื่นๆ รอยต่อต่าง ๆ ที่พบเจอได้ที่ตัวของเครื่องมาร์คสายไฟไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆ ก็ตามก็ไม่ควรทำ ไฟล์ในเครื่องพิมพ์ Hotmark,Electronic Lettering Printing Machine ก็เช่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องลบทิ้งบ้างกรณีไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อรักษาพื้นที่หน่วยความจำของเครื่องและการทำงานที่รวดเร็ว

7.หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความชื้นภายในตัวเครื่อง
ระวังการทำให้เครื่องเปียกหรือชื้น เช่น การทำน้ำหกใส่ หรือแม้กระทั่ง การนำเครื่องมาร์คสายไฟออกจากห้องที่มีอุณหภูมิเย็นมายังห้องหรือสถานที่อุณหภูมิร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการควบแน่นของอากาศภายในเครื่องจาการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของอุณหภูมิภายนอก กรณีนี้แนะนำให้พักเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟไว้ก่อนประมาณ 30 นาที จึงนำมาใช้งานได้ตามปกติ จะลดความเสี่ยงที่ระบบภายในของเครื่องเกิดความเสียหาย ติดขัดลงได้

8.ควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ
ควรมีการทำความสะอาดเครื่องบ้างหรือทุกครั้งหลังเสร็จงานในแต่ละวัน เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากเครื่อง โดยควรใช้ผ้าแห้งที่สะอาดหรือกระดาษสำหรับเช็ดเครื่องมือเท่านั้น เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง เป่าลม เก็บเศษปลายท่อมาร์ค เทปพิมพ์ออกให้เรียบร้อย และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเข้มข้นทุกชนิดทั้ง ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ สัมผัสกับตัวเครื่องพิมพ์มาร์คเพราะอาจจะส่งผลให้เครื่องเสียหายได้

9.เก็บรักษาเครื่องอย่างเหมาะสม
หากเป็นเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟที่สามารถพกพาได้ ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสำหรับเก็บเครื่องโดยเฉพาะ เพื่อกันกระแทกที่อาจทำให้เกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย และหลีกเลี่ยงการเก็บเครื่องมาร์คสายไฟไว้ในสถานที่ดังนี้

  • บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน
  • ที่ที่มีฝุ่นมากและมีความชื้นสูง
  • ห้ามใช้เครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
  • ห้ามเก็บเครื่องไว้ในแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส

ทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะนำที่ควรรู้เกี่ยวกับวิธีการถนอมเครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องฮอทมาร์ค เครื่องปริ้นปลอกสายพีวีซี หรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น เพราะเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหาย ข้อขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานได้ ผู้ใช้งานควรสังเกตการใช้งานเป็นประจำ หากผิดปกติไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้าม ซึ่งอาจจะลามไปสู่ปัญหาใหญ่ อย่าใช้งานเพียงอย่างเดียว ต้องทำการดูแลรักษา จะได้ใช้เครื่อง Hotmark นี้ได้ทนทานนานหลายปี มีเครื่องสภาพดีไว้ใช้งานได้ตามปกติ รวมไปถึงเป็นการลดอันตรายที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดเหล่านั้นแก่ผู้ใช้งานด้วย

หากใครที่กำลังมองหาเครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ หรือ Electronic Lettering Machine และ Marking Tubes and Labels Machine บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด มีเครื่องมาร์คสายไฟคุณภาพทั้งเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ ยี่ห้อ Max รุ่น LM-550A2/PC และ เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ ยี่ห้อ Brother รุ่น PT-E850TKWLI ที่มีคุณภาพให้เลือกใช้งานได้ตามต้องการ เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ เครื่องมาร์คสายไฟ เครื่องพิมพ์สายไฟ เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก ภายใต้แบรนด์คุณภาพในราคาย่อมเยา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-529-6344 (10 คู่สาย)
Hotline : 086-340-1848, 086-340-1849, 083-097-9338
E-Mail : sales@tech-time.co.th
LINE ID : @tech-time