ควรรู้! ก่อนติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
ระบบพัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้แช่สำคัญอย่างไร?

ข้อสำคัญต้องรู้! ระบบพัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้แช่ ก่อนติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง

ภายในภาคอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและของสด ปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากกรรมวิธีการผลิตที่จะต้องได้มาตรฐานแล้ว ยังจะต้องมีระบบเพื่อการถนอมอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะนำมาผลิตที่ดีด้วย เพื่อให้สินค้าคงความสดใหม่ และส่งไปถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพที่สุด โดยระบบที่ว่าก็คือ ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง และกลุ่มตู้แช่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตู้แช่อาหาร ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ดอกไม้ ตู้แช่ยา ตู้แช่วัคซีน เป็นต้น แต่ในการจะติดตั้งห้องแช่หรือตู้แช่นั้น ควรจะต้องมีมาตรฐาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัย ก่อนตัดสินใจติดตั้ง นั่นก็เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงป้องกันการเกิดความเสียหายในภายหลัง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ตู้แช่ต่าง ๆ ก็คือ ระบบพัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ หรือพัดลมระบายความร้อนนั่นเอง

ก่อนการตัดสินใจทำการติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง เลือกซื้อเลือกใช้ตู้แช่ จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของการแช่เย็น แช่แข็ง ที่ดีที่สุด ดังนั้นหากใครที่กำลังมีแผนในการติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง หรือตู้แช่อยู่ ทาง Tech & Time System เราได้รวบรวมข้อควรรู้เบื้องต้นก่อนการติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ตู้แช่และข้อแนะนำเกี่ยวกับพัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ พัดลมระบายความร้อนที่ถือเป็นหัวใจของเครื่องจักรทำความเย็น ว่าทำไมจึงควรเลือกใช้พัดลมแบบ AC Cooling Fan มาบอกกัน

รู้จักห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ตู้แช่

ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง และตู้แช่ต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการใช้เก็บวัตถุดิบ หรือสินค้าประเภทของสด ของโชว์ต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ขนม เค้ก เบเกอรี่ ไวน์ เครื่องดื่ม ดอกไม้ รวมไปถึงยาหรือวัคซีน เป็นต้น เพราะสินค้าประเภทนี้จำเป็นจะต้องใช้ความเย็นในการจัดเก็บ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและคงความสดของตัววัตถุดิบนั้น ๆ เอาไว้ เพราะความเย็นเป็นตัวเข้าไปทำให้กระบวนการทางเคมี และชีวภาพภายในของสดเหล่านั้น ชะลอการเสื่อมสภาพหรือการเสื่อมคุณภาพให้ช้าลงได้ จึงสามารถยืดอายุสินค้าประเภทของสดที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการถนอมคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ทางคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งร้านอาหารจึงจะต้องคำนึงถึงห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ตู้แช่ รวมทั้งระบบเครื่องจักรให้ความเย็นภายในอย่าง พัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ ก่อนการตัดสินใจติดตั้งหรือเลือกใช้ เพื่อให้ได้ห้องแช่เย็น ตู้แช่เย็นที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับธุรกิจ โดยหากกล่าวถึงห้องแช่เย็นห้องแช่แข็งหรือตู้แช่นั้น ยังมีการแบ่งออกมาอีกหลายประเภท ดังนี้

  • ห้องแช่แข็งลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม (Air Blast Freezer Room) เหมาะกับสินค้าที่ต้องทำการแช่เย็นแบบรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เซลล์ของสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ เกิดความเสียหาย จากการเกิดเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นตัวทำลายเซลล์ขึ้น ห้องแช่ประเภทนี้จะมีอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ -35 องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่แข็งเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room หรือ Freezer Room) ห้องประเภทนี้ใช้เพื่อเป็นการเก็บรักษาสินค้าไว้ในระยะเวลานาน ด้วยการลดอุณหภูมิสินค้าลง ให้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสินค้านั้นๆ จึงเหมาะกับการเก็บหรือพักสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว ซึ่งอุณหภูมิของห้องจะต้องอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส
  • ห้องแช่เย็นลดอุณหภูมิสินค้าด้วยลม (Air Blast Chill Room) เป็นห้องสำหรับพักสินค้าเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการต่อไป ด้วยการลดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยจะต้องมีการควบคุมเวลาที่แตกต่างกัน ตามประเภทของสินค้า ในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส
  • ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room) เป็นห้องที่ใช้ลดอุณหภูมิจากอากาศภายนอก ที่อาจไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจใช้สำหรับพักและกระจายสินค้า มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส

สำหรับพัดลมระบายความร้อน AC Cooling Fan ภายใต้แบรนด์สินค้าฟูลเทค Fulltech สามารถใช้กับห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง หรือตู้แช่ต่าง ๆ ได้ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้งานในอุณหภูมิต่ำหรือเย็นจัดได้มากนั่นเอง ซึ่งใช้ฉนวนเกรด Class B โดยสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -40°C~+70°C ทั้งแบบชนิดบอลแบริ่ง Ball Bearing และสลีฟแบริ่ง Sleeve Bearing แถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิของการแช่เย็นมักอยู่ประมาณ -35°C~+10°C ผลิตภัณฑ์พัดลม AC Cooling Fan Fulltech สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายขนาด ถ้าเป็นพัดลมระบายความร้อนขนาดเล็กสุดชนิด Axial Fan ของยี่ห้อ Fulltech AC Cooling Fan แล้ว คือขนาด 60*60*30มม. UF60D Series สินค้าพัดลมระบายความร้อนชนิด Lead Wire Type, Impedance Protection มีแรงดันไฟ 115โวลท์ และ 230โวลท์ ขนาดเล็กเพียง 2.36” แรงลมสูง น้ำหนักเบา นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายหลาย ทั้งตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งขนาดเล็ก ตู้แช่พิซซ่า ตู้แช่ขนม ตู้แช่เค้ก ตู้แช่เบเกอรี่ หรือ ตู้เก็บเงินอัตโนมัติ ตู้เอทีเอ็ม ตู้จ่ายเงิน ตู้ขายตั๋ว ตู้สื่อสารต่าง ๆ สามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.techtimesystem.com/uf60d-series

หรือหากเป็นพัดลมระบายความร้อนประเภท Axial Fan ที่มีขนาดใหญ่สุดของยี่ห้อ Fulltech AC Cooling Fan ก็จะเป็นรุ่น UF300BNA Series ซึ่งมีขนาด Dia. 398*98.3มม. สินค้าพัดลมระบายความร้อนชนิด Lead Wire Type, Thermal Protection มีแรงดันไฟ 115โวลท์ และ 230โวลท์ เป็นพัดลมอุตสาหกรรมสำหรับตู้แช่ ตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักร มีขนาดใหญ่รวมโครงแล้วขนาดประมาณ 16” วัสดุกรอบหรือโครงพัดลมผลิตจากอลูมิเนียมพ่นสีดำลักษณะทรงกลมเป็นซี่ตะแกรง ติดตั้งโดยใช้สกรูยึดน็อตได้ง่าย ใบพัดผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มอเตอร์ 2 โพล ตลับลูกปืนเป็นชนิดบอลแบริ่ง อายุการใช้งานนานมากกว่า 40000 ชั่วโมง ทนอุณหภูมิได้เย็นจัดสามารถใช้งานได้ที่ -40°C~+70°C แรงลมสูงมากประมาณ 1435-1615 CFM น้ำหนักราว 4.5 กิโลกรัม สามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.techtimesystem.com/uf300bna-series

สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก่อนติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง

1. การขออนุญาตก่อนติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง
ผู้ประกอบการคลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งนั้น จำเป็นจะต้องทำการขออนุญาติก่อน จากกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2558 และสำหรับการสร้างห้องเย็นเพื่อไลน์การผลิตหรือการจัดเก็บ หากทำการในลักษณะโรงงานขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดตั้งโรงงาน ดังนั้นข้อนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆ ที่ควรจะรู้ไว้ก่อนเป็นลำดับแรก

2. เลือกรูปแบบและระบบห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งให้เหมาะสม
ก่อนติดตั้งห้องแช่เย็น หรือห้องแช่แข็ง จะต้องเลือกประเภทและเลือกรูปแบบของห้องให้เหมาะสมกับทั้ง งบประมาณ พื้นที่ ขนาดของธุรกิจ และประเภทของสินค้าด้วย โดยห้องแช่เย็นและห้องแช่แข็งมีรูปแบบการติดตั้งอยู่สองแบบด้วยกันคือ ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งสำเร็จรูป มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ใช้งบในการติดตั้งไม่สูง สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่จะไม่สามารถติดตั้งภายในอาคารได้ โดยทั่วไปจะรองรับการเก็บสินค้าได้ไม่เกิน 6 ตัน และอีกรูปแบบคือ ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งแบบสร้างภายในอาคาร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบแรก สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้ถึง 10 ตันขึ้นไป ออกแบบพื้นที่ได้ตามต้องการ โดยการเลือกออกแบบห้องแช่นี้ ควรปรึกษากับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการคำนวณปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งพื้นที่ ขนาดห้อง รวมถึงเครื่องทำความเย็นและระบบภายใน เช่น พัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ ในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดเก็บ

3. การทำระบบไฟฟ้าสำหรับห้องแช่เย็น ห้องแช่เย็น
ไฟฟ้าที่ใช้ภายในห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งนั้นควรใช้ไฟฟ้าที่ 380 โวลล์ และหากเป็นไปได้แนะนำว่าควรจะใช้ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อการทำงานของห้องอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ากระตุก กระชากขณะที่ระบบทำความเย็นกำลังทำงาน เพราะหากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น จะทำให้ระบบทำความเย็นเสียหายและมีอายุการใช้งานที่น้อยลงได้

4. การยืดอายุการใช้งานของระบบทำความเย็นภายในห้อง ด้วยพัดลมระบายความร้อน
อีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ ระบบทำความเย็นและการยืดอายุการใช้งาน ด้วยพัดลมระบายความร้อน เพราะระบบทำความเย็นภายในห้องแช่แข็ง ห้องแช่เย็น จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้เครื่องเกิดความร้อนสะสม พัดลมระบายความร้อน หรือพัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ทำความเย็น จะสามารถระบายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกระบบทำความเย็นและระบบภายในเครื่องที่ระบายความร้อนได้ดี เพราะพัดลมระบายความร้อนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของระบบทำความเย็นภายในห้องได้

ต้องรู้! พัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์อุปกรณ์สำคัญของระบบทำความเย็นในห้องแช่

พัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ จะนิยมใช้แบบ Axial Fan ในระบบ AC Cooling Fan ซึ่งเป็นพัดลมแบบเป่าลมไปตามแกนของพัดลม นั่นคือใบพัดโค้งของพัดลมบังคับให้อากาศเคลื่อนที่ขนานกับเพลาที่ใบพัดหมุน พัดลมเหล่านี้สามารถสร้างกระแสลมที่ผันแปรและสร้างอัตราการไหลที่สูงกว่าพัดลมแบบแรงเหวี่ยง ซึ่งลมที่ไหลตามแนวแกนนั้นเงียบ ให้การสั่นสะเทือนน้อยที่สุด การใช้งานของพัดลมระบายความร้อน AC Cooling Fan จึงเหมาะกับอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต พัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเลือกพัดลมระบายความร้อน หรือ AC Cooling Fan ไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ต้องทำงานต้องเดินเครื่องทำความเย็นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นระบบที่มีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเนื่องมาจากเครื่องร้อนที่เกิดขึ้นขณะเครื่องทำงาน จึงสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องทำความเย็นได้ดีนั่นเอง
ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่ควรรู้ ก่อนการตัดสินใจที่จะทำการติดตั้งห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็งที่เรานำมาฝากกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึง และอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นหัวใจของห้องแช่เย็นเลยก็คือ ระบบการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเลือกและดูแลระบบระบายความร้อนอย่าง พัดลมระบายความร้อน พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อเครื่องจักรทำความเย็น ในการป้องกันความเสียหายของเครื่องจากความร้อน และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้

โดยหากคุณกำลังมองหา พัดลมระบายความร้อนอุตสาหกรรม พัดลมตู้คอนโทรล พัดลมตู้แช่ พัดลมตู้แอร์ หรือ AC Cooling Fan มาระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรล บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าพัดลมอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในเครื่องจักรภายใต้แบรนด์ “Fulltech” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-529-6344 (10 คู่สาย)
Hotline : 086-340-1848, 086-340-1849, 083-097-9338
E-Mail : sales@tech-time.co.th
LINE ID : @tech-time