มหัศจรรย์ของระบบกรอง-นวัตกรรมแห่งเครื่องกรอง ถังกรองสแตนเลส TECTAM

 พารู้ความมหัศจรรย์ของระบบกรอง นวัตกรรมแห่งเครื่องกรอง ถังกรองสแตนเลส TECTAM

ในปัจจุบันระบบกรองของเหลวถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาโลกร้อน ซึ่งทำให้ธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน หรือ ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้ความสำคัญในการนำระบบกรองของเหลวเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อลดมลพิษจากของเสีย สารปนเปื้อนและสารเคมีในขั้นตอนการผลิต รวมถึงการนำน้ำและของเหลวที่ได้นั้นวนกลับมาใช้ซ้ำเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่ง หรือนำกากตะกอนที่ถูกแยกออกเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์หรือกำจัดอย่างถูกวิธีได้อีกด้วย โดย Filter หรือระบบกรองของเหลวที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมีอยู่ 2 ระบบหลักคือ ระบบกรองของเหลวแบบ Cartridge Filter Housing (การกรองด้วยแท่งไส้กรอง) และระบบกรองแบบ Bag Filter Housing (การกรองด้วยถุงกรอง) ซึ่งเป็นระบบกรองแบบใช้ถังกรองสแตนเลสทั้งสองระบบ

สำหรับระบบกรองทั้ง 2 แบบจะมีรูปแบบระบบ อุปกรณ์รองรับ ขนาด รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะกับระบบเครื่องกรองของแต่ละงานการผลิตและการใช้ประโยชน์ของการกรองนั้น ๆ โดยทั้ง 2 แบบนี้สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจากการที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนี้เอง ทำให้ตัวกรองทั้ง 2 แบบเป็นที่นิยม โดยตัวกรองแบบ Cartridge Filter Housing หรือกระบอกกรอง และ Cartridge Filter หรือไส้กรองแบบแท่ง เป็นไส้กรองสำหรับกรองน้ำและของเหลวต่าง ๆ ซึ่งสามารถกรองสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือสิ่งปนเปื้อน เช่น ตะกอน ของแข็งต่าง ๆ ทำให้สิ่งสกปรกติดอยู่กับไส้กรอง และเนื่องจากไส้กรองแบบแท่งมีตัวกรองหลายชั้น ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้ในกระบวนการที่ต้องการความละเอียดสูงในการกรอง เช่น น้ำดื่ม น้ำอาร์โอ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ ตัวกรองแบบกระบอกกรองและไส้กรองแบบแท่งนั้น มีหลายรูปแบบ เช่น กระบอกกรองชนิดแท่ง Cartridge Filter Housing มีทั้งชนิดที่ใส่ไส้กรองได้ 1 ชิ้น หรือใส่ไส้กรองได้หลายชิ้น และชนิดที่รองรับแรงดันได้ทั่วไป หรือแรงดันสูง ขนาดของกระบอกกรองแต่ละรุ่นจะมีให้เลือกใช้สำหรับใส่กับไส้กรองความยาว 10”,20”,30”,40” โดยกระบอกกรองนั้นจะผลิตจากวัสดุสแตนเลส มีให้เลือกหลากหลาย ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบแท่งเดี่ยวหรือหลายแท่ง ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยไส้กรองแบบ Cartridge Filter คือไส้กรองที่มีวัสดุให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น ไส้กรองชนิดคาร์บอน ไส้กรองชนิดเมลท์บลาวน์ ไส้กรองชนิดไฟเบอร์ ไส้กรองชนิดแท่งสแตนเลส ไส้กรองชนิดเชือกคอทตอนถัก

ส่วนกระบอกกรองสำหรับระบบไส้กรองแบบถุง Bag Filter Housing เป็นการกรองของเหลวที่ออกแบบมาลักษณะการทำงานคล้ายกับการ กรองของถุงกาแฟโบราณ สามารถกรองสิ่งที่ไม่ต้องการ สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ออกไปได้ โดยสิ่งสกปรกนั้นจะติดอยู่ภายในถุงกรอง มีปริมาณการกรองสูงเนื่องจากมีพื้นที่ในการกรองมากกว่าแบบอื่น มักใช้สำหรับกระบวนการที่มีอัตราการไหลสูง รักษาอัตราการไหลของน้ำได้ดี กระบวนการผลิตเบื้องต้นที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก ระบบที่ต้องการการกรองในแต่ละครั้งปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ถุงกรองร่วมด้วย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานเคลือบ งานชุบ งานเรซิ่น งานสี งานหมึก งานโลหะ งานผลิตยารักษาโรค อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ฮาร์ดดิสก์

สำหรับตัวกรองของเหลวทั้ง 2 ระบบที่กล่าวมานี้ เป็นถังกรองสตแนเลส Stainless Housing แม้ว่าจะมีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป แต่ก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการติดตั้ง และความเข้ากันของระบบตัวกรองและเครื่องกรอง เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้งหากผู้ซื้อขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ หรือไม่ทราบถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งานของตัวกรอง ดังนั้น บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่าย ไส้กรอง Filter housing ถังกรองสแตนเลส Housing stainless, bag filter ,cartridge filter, cartridge housing, cartridge filter housing ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว ฟิลเตอร์กรองน้ำ ภายใต้แบรนด์ TECTAM ซึ่งมีความชำนาญและเชี่ยวชาญระบบกรองน้ำและของเหลว ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อตัวกรองของเหลวให้เหมาะกับเครื่องกรองที่ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม

นอกจากตัวกรองของเหลวแล้ว TECTAM ยังมีนวัตกรรมเครื่องกรองของเหลวในอุตสาหกรรมให้ลูกค้าได้เลือกใช้พร้อมบริการดูแลหลังการขาย พร้อมกันนี้ในการเลือกซื้อตัวกรองหรือระบบกรองของเหลว TECTAM ยังมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบกรองของเหลวให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า

โดยสินค้าที่ TECTAM นำเสนอให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Filter Bag Housing กระบอกกรอง ถังกรองชนิดถุง หรือ ถุงกรองฝุ่น หรือถุงกรองน้ำ/ถุงกรองของเหลวสำหรับงานในอุตสาหกรรมทุกประเภท ช่วยในการกรองฝุ่น ตะกอน ได้ทุกประเภท เช่น กรองละออง กรองเศษตะกอน กรองสารเคมี กรองกากสี กรองน้ำมัน ตลอดจนเศษตะกอน กากของเหลว ก็จะเป็นเศษตะกอนจากระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสีย ระบบประปา หรือจากเครื่องจักรที่มีการใช้น้ำหรือของเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งถุงกรองน้ำนี้ก็ยังสามารถใช้ได้กับน้ำทะเลอีกด้วย แต่ถ้าเป็น Bag Filter กรองฝุ่นจะมีทั้งแบบเคลือบกันน้ำ และไม่กันน้ำ ถุงกรองฝุ่นเหล่านี้จะหมายรวมถึง ทั้งกรองละอองฝุ่นจากโรงสีข้าว โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ฝุ่นแป้ง กรองฝุ่นที่เป็นกรด หรือสารพิษ

ข้อดีของ Bag Filter สำหรับตัวกรองฝุ่น กรองน้ำหรือของเหลว แบรนด์ TECTAM คือ

1.มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง ทั้งอนุภาคขนาดใหญ่ และเล็ก
2.คุณภาพของอากาศหรือของเหลวที่ผ่านถุงกรองมีคุณภาพดี สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนในโรงงานได้ เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน
3. อนุภาคที่เก็บกักได้จะแห้ง สามารถนำไปกำจัดหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้ (ขึ้นอยู่กับกากหรือตะกอนแต่ละประเภท)
4.การเดินเครื่องหรือควบคุมการทำงานของระบบกรองค่อนข้างง่าย
5.ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต และสครับเบอร์
6.สามารถเลือกใช้ผ้ากรองได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

นอกจาก 6 ข้อดีข้างต้นแล้ว อีกหนึ่งข้อดีของ Bag Filter ภายใต้แบรนด์ TECTAM คือ เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ และน้ำ ที่กำจัด กักเก็บ แยกฝุ่น ตะกอน เศษสิ่งสกปรกที่ไม่ต้องการและอนุภาคออกจากอากาศหรือน้ำ ด้วยการใช้ผ้ารูพรุน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นหรือตะกอนได้เกือบ 100% (ขึ้นอยู่กับการเลือกความละเอียดในการกรองให้เหมาะสมกับอนุภาคที่ต้องการแยกออก) และถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ ที่สูงมาก สำหรับอากาศหรือน้ำที่ออกมาจากถุงกรองนี้ จึงสามารถระบายออกสู่บรรยากาศและแหล่งน้ำได้ด้วย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงของแบรนด์ TECTAM ยังสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานได้หลากหลาย เพราะสามารถถอดออกจากถังกรองสแตนเลส ยี่ห้อ “เทคทาม” (Stainless Filter Housing “TECTEM”) เพื่อเปลี่ยนถุงกรอง และทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ขณะเดียวกันยังสามารถระบุขนาดที่ต้องการได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับถุงกรองของเหลว มักใช้กับกระบอกกรอง/ถังกรองสแตนเลสแบบถุงกรองที่เป็นขนาดมาตรฐาน ซึ่งจะมีถุงกรองน้ำหรือถุงกรองของเหลวอยู่ 4 ขนาดคือ ขนาด 7″x17″ ขนาด 7″x32″ ขนาด 4″x8″ และขนาด 4″x14″ นอกเหนืองจาก 4 ขนาดนี้แล้วจะถือเป็นขนาดพิเศษ

สำหรับถุงกรอง TECTAM ทั้งถุงกรองฝุ่นและถุงกรองน้ำ รวมถึงถุงกรองของเหลวทุกชนิดเราสามารถขึ้นงานเย็บให้ได้ตามขนาดหรือแบบที่ต้องการ โดยให้ระบุถึง “วัสดุของผ้าที่จะใช้กรอง ความละเอียดในการกรอง และจุดพิเศษที่เน้นย้ำ”

สำหรับถุงกรองฝุ่น ระบุชนิดวัสดุที่ต้องการ โดยมักเป็น ผ้า PE Polyester ระบุความละเอียดการกรองเป็นน้ำหนักของผ้า เช่น 400g/m², 550g/m² (น้ำหนักของผ้าเยอะก็จะมีความละเอียดในการกรองมากกว่า) ระบุขนาดที่ต้องการ เช่น กว้าง 200มม. ยาว 2000มม. รวมถึงระบุจุดพิเศษ เช่น ต้องมีเชือกผูก ก้นถุงต้องเย็บแบบมน ปิดก้นถุงแบบกลม หรือต้องมีการใส่สปริงล็อคที่ปากถุง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้กับเครื่องจักรหน้างาน

นอกจาก Bag Filter แล้ว TECTAM ยังมี Bag Filter Housing ให้เลือกอีกหลายรุ่น เช่น BFL Low Pressure Bag Filter Housing คือ กระบอกกรองชนิดถุงกรอง ออกแบบมาให้พอดีกับขนาดถุงกรองทุกไซส์ ตามขนาดมาตรฐานในท้องตลาดทั่วไปทั้ง 4 ขนาด คือ เบอร์ 1 ถุงกรองขนาด 7″x17″ เบอร์ 2 ถุงกรองขนาด 7″x32″ เบอร์ 3 ถุงกรองขนาด 4″x8″ และเบอร์ 4 ถุงกรองขนาด 4″x14″ , กระบอกกรอง/ถังกรอง TECTAM ระบบนี้ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก รวมถึงลักษณะโครงสร้างของกระบอกกรองที่เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แต่มีคุณภาพสูง ไม่รั่วซึม อีกทั้งสายรัดระหว่างฝาปิดกับตัวกระบอกกรองถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อให้สามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนถุงกรองและทำความสะอาดภายในตัวถังกรอง/กระบอกกรองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ จึงรับประกันได้ถึงประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เคมีภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์, ผลิตภัณฑ์น้ำหมึกหรือสีต่าง ๆ อุตสาหกรรมอาหาร ยาสมุนไพร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ

และยังมี Housing กระบอกกรองชนิดแท่งไส้กรองอีกหลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น TS Single Cartridge Filter Housing หรือ กระบอกกรองแบบไส้กรองเดี่ยว ซึ่งสามารถใส่ไส้กรองความยาว ขนาด 10 นิ้ว 20 นิ้ว หรือ 30 นิ้ว (ตามรุ่นที่เลือก) รองรับแรงดันได้ทั่วไปไม่เกิน 10Kg/cm² โดยผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี ทั้งเกรด 304 และ 316 ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 3/4″และ 1″ โดยกระบอกกรองออกแบบมาโดยรูปแบบง่าย ๆ สะดวกในการติดตั้งใช้งาน และคุณยังสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ให้เปลืองแรง ใช้สำหรับไส้กรอง DOE และ SOE (222) มีซีลโอริงพิเศษรองรับด้วยป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี โดยนำมาใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำบาดาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันเครื่อง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สระน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม งานเครื่องจักร เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิคส์ เครื่องล้างระบบฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นต้น

หรือรุ่น TKH High Pressure Cartridge Filter Housing หรือ กระบอกกรองแบบไส้กรองหลายแกน ซึ่งใส่กับไส้กรองความยาว ขนาด 10 นิ้ว 20 นิ้ว 30 นิ้ว หรือ 40 นิ้ว (แล้วแต่รุ่นที่เลือก) รองรับแรงดันได้สูงประมาณ 15Kg/cm² ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี เสริมความแข็งแรงด้วยการใช้อายโบลต์ (เป็นตัวช่วยกระจายแรงดันภายในตัวกระบอกกรอง) มีความปลอดภัยสูง ล็อคฝากระบอกกรองได้อย่างแน่นหนามั่นใจว่าจะไม่พบความผิดปกติ ตัวฝากระบอกกรองถูกยึดกับตัวกระบอกกรอง ทำให้สะดวกในการติดตั้ง และเปิดปิดฝากระบอกกรองใช้งาน ตัวกระบอกกรองภายในมีฝาปิด มีแกนแท่งสำหรับใส่ไส้กรอง และยึดด้วยน๊อตอย่างแน่นหนา ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก มีตั้งแต่ 1/2นิ้ว ไปจนถึง 2.1/2นิ้ว และถึงแม้จะมีความแน่นหนา แต่เมื่อต้องถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ใช้สำหรับไส้กรอง DOE และ SOE (222) มีซีลโอริงพิเศษรองรับ ป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี โดยนำมาใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำบาดาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันเครื่อง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สระน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำทะเล ได้อีกด้วย

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว สำหรับท่านที่มีแผนและอยู่ระหว่างการตัดสินใจในการทำระบบกรอง เลือกซื้อตัวกรองฝุ่น กรองน้ำหรือกรองของเหลว คงเห็นถึงความมหัศจรรย์ของระบบกรอง และนวัตกรรมแห่งเครื่องกรอง TECTAM ว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพดีอย่างไร หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ ไส้กรอง Filter housing ถังกรองสแตนเลส Housing stainless, bag filter ,cartridge filter, cartridge housing, cartridge filter housing ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว ฟิลเตอร์กรองน้ำ เพิ่มเติม สามารถปรึกษา บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ TECTAM

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-529-6344 (10 คู่สาย)
Hotline : 086-340-1848, 086-340-1849, 083-097-9338
E-Mail : sales@tech-time.co.th
LINE ID : @tech-time